Bảo vệ công trường

Công ty bảo vệ Đông Á có một đội ngũ cán bộ nghiệp vụ, chỉ huy và nhân viên bảo vệ dày dạn kinh nghiệm đã từng làm việc tại các nhà máy, công trường xây dựng quan trọng

Bảo vệ tài sản, con người, trang thiết bị có trong khu vực bảo vệ
• Các kỹ năng giám sát cơ bản
• Kỹ năng hướng dẫn và điều tiết giao thông
• Sơ cứu ban đầu người bị nạn
• Di tản lánh nạn
• Hạn chế rủi ro
• Kiểm soát hàng hoá ra vào khu vực bảo vệ
• Kiến thức cơ bản về an toàn lao động và bảo hộ lao động trong công trường
• Kỹ năng giao tiếp với khách hàng
• Nghiệp vụ ứng phó trong tình huống khẩn cấp
• Nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy
• Kỹ năng phòng ngừa trộm cắp, hạn chế rủi ro
• Võ thuật và cách sử dụng các công cụ hỗ trợ
• Tinh thần liêm chính, tính cách đạo đức và tính chuyên nghiệp cao