Đào tạo bảo vệ cho doanh nghiệp
 
Đào tạo bảo vệ cho các doanh nghiệp
07-03-2011

Để đáp ứng được nhu cầu cần thiết của khách hàng trong công tác Bảo vệ, đặc biệt là phòng thủ chắc chắn những sơ hở về nguy cơ cháy nổ, phòng trừ kẻ gian trộm cắp, đột nhập, bảo mật thông tin